Konfirmasjonsforberedelser og planlegging
- veien fra forberedelse til feiring av konfirmasjonsfest.

Konfirmasjonen - En tradisjonell og høytidlig handling.

Konfirmasjonen er en av samfunnets store, tradisjonelle festdager.
Vi skiller kirkelig og humanetisk (tidligere borgerlig) konfirmasjon.

Kirkelig konfirmasjon.

"Kjære konfirmanter. Til den kristne tro er dere døpt.
I den kristne tro er dere opplært.
Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enkelt av dere i Jesu navn."

Teksten ovenfor er hentet fra konfirmasjonsgudstjenestens liturgi.

Konfirmasjonen var opprinnelig et kristent rituale som var ment å markere overgangen fra barn til voksen. I tidligere tider var dette den mest selvfølgelige forutsetning og selvsagte krav for å kunne inngå ekteskap, og for å kunne tre inn i det voksne arbeidsliv. Det var opprinnelig en gammel skikk fra 1700-tallet, og ble innført som en obligatorisk ordning i Norge i 1736. Den gangen var det absolutt strengt nødvendig og tvang for alle å konfirmere seg, ellers kunne man bli straffet med tukthus eller gapestokk! Siden 1950 er konfirmasjonen gjort frivillig, og det ble også lansert et nytt og i tiden moderne alternativ; det å valgfritt kunne konfirmere seg borgerlig (humanistisk).

KLIKK HER FOR
POPULÆRE KONFIRMASJONSSANGER
- sangtekster - FOR KONFIRMASJON, FERDIG SKREVNE konfirmasjonssanger TIL konfirmanten fra foreldre, søsken, øvrige familie og gjester, FRA konfirmanten til foreldre, søsken, øvrige familie og gjester, m.m.!
KLIKK HER FOR
GODE FESTTALER
TIL OG FRA KONFIRMANT

- ferdig skrevet - FOR ENHVER HØYTIDLIG ANLEDNING! Finn en konfirmasjonstale, - FERDIG SKREVET - Velkommen til konfirmasjon - Til konfirmanten fra far og mor, fra søster og bror, fra nær familie - fra en onkel eller tante - fra faddere - Til mor og far og søsken fra konfirmanten - Konfirmantens takketale til mor og far - Takk for maten - Toastmaster manualen
Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte", selv om det ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. I den kirkelige konfirmasjon ble det frem til 1912 sett på som en bekreftelse på dåpsløftet, men idag er det Gud som bekrefter sine løfter i konfirmasjonsgudstjenesten gjennom en tradisjonell forbønnshandling. Konfirmasjonen og dåp henger fortsatt sammen, men det er ikke nødvendig å være døpt for å delta i menighetens konfirmasjonsopplegg.

Den kirkelige konfirmasjonstiden går over ett semester mens de unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen leder kirkens konfirmasjonsundervisning som kan omfatte variert klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester.

I løpet av konfirmasjonstiden deltar konfirmantene i en eller flere samtalegudstjenester, hvor de fremstiller temaer, og gjennomgår hovedspørsmål i kristen tro og kristent liv. Alle som har deltatt i dåps- og konfirmasjonsopplæringen skal ha arbeidet med trosbekjennelsen, Fader Vår og De ti bud, og være fortrolige med gudstjenesten.

Konfirmasjonstidens innhold kan samles under fire overskrifter som tilsvarer hovedemnene fra Plan for dåpsopplæring:
Konfirmanten og Gud: Konfirmanten skal få hjelp til å lære Den treenige Gud å kjenne, og å leve i et nært forhold til Ham gjennom Ordet, bønnen og sakramentene. Konfirmanten i menigheten: Konfirmanten skal få hjelp til å lære å kjenne gudstjenestens form og innhold, sakramentene og noen sentrale salmer, og finne sin plass i menighetens fellesskap. Konfirmanten i Guds verden: Konfirmanten skal få hjelp til å forstå seg selv som en del av Guds skaperverk, og å ta ansvar for seg selv, andre og alt Gud har skapt. Bibelen: Konfirmanten skal få hjelp til å lære å kjenne og bruke Bibelen, og knytte Guds frelsende handling til eget liv.

Konfirmasjonstiden avsluttes med en høytidlig konfirmasjonsgudstjeneste.
Presten minner om dåpen, og holder bønn for konfirmantene og bønn for den enkelte konfirmant.

Ca. 75% av 15-åringene (41.600 ungdommer) som er medlem av Den norske kirke ble konfirmert i 2006.

Humanistisk (humanetisk, borgerlig) konfirmasjon.

KLIKK HER FOR
POPULÆRE KONFIRMASJONSSANGER
- sangtekster - FOR KONFIRMASJON, FERDIG SKREVNE konfirmasjonssanger TIL konfirmanten fra foreldre, søsken, øvrige familie og gjester, FRA konfirmanten til foreldre, søsken, øvrige familie og gjester, m.m.!
KLIKK HER FOR
GODE FESTTALER
TIL OG FRA KONFIRMANT

- ferdig skrevet - FOR ENHVER HØYTIDLIG ANLEDNING! Finn en konfirmasjonstale, - FERDIG SKREVET - Velkommen til konfirmasjon - Til konfirmanten fra far og mor, fra søster og bror, fra nær familie - fra en onkel eller tante - fra faddere - Til mor og far og søsken fra konfirmanten - Konfirmantens takketale til mor og far - Takk for maten - Toastmaster manualen

Blir arrangert av Human-Etisk Forbund. I humanistisk (humanetisk) konfirmasjon (tidligere kalt borgerlig) tar man utgangspunkt i et ikke-religiøst, sekulært verdensbilde. Forberedelsene har til hensikt å støtte og styrke konfirmanten, samtidig som en foretar en symbolsk markering av overgangen fra barn til voksen. Deltageren fyller vanligvis 15 år i konfirmasjonsåret. Alle kan velge tilbudet på et humanistisk grunnlag. Human Etisk Forbund spør ikke etter ungdommens (eller foresattes) livssyn eller tilhørighet til et eventuelt trossamfunn.

Hva er målet med humen etisk konfirmasjon? "Formålet er å styrke humanistiske verdier i samfunnet. Dette er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget. Målsettingen for kurset er å styrke de unges evne til selvstendig tenkning og etisk handling, gjennom å fremme - innsikt i egne opplevelser, holdninger og atferd - evne til refleksjon og til å stille kritiske spørsmål - bevissthet om livssyn - evne til omtanke, respekt, toleranse og til å ta ansvar".

Konfirmanten går gjennom et kurs på 7 til 14 kvelder, der temaene kan vere menneskeretigheter, identitet, ungdom og samliv, rus, ansvar for verden, livssyn og humanisme, verdensreligioner, med mer. Den avsluttende markeringen finner gjerne sted i rådhus eller kulturhus, og inneholder som regel en høytidelig prosesjon, hilsningstale, sang og kulturinnslag, og utdeling av kursbevis.

Ca. 16 prosent av alle 15-åringer i Norge valgte i 2007 Humanistisk konfirmasjon. I alt var det ca. 10 500 ungdommer.

KONFIRMASJON ALTERNATIVER : Ung.no - Kirkelig eller Humanistisk konfirmasjon – hva velger du? Human Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon - Wikipedia om Humanistisk konfirmasjon - Den norske kirke. - Holistisk forbund arrangerer også konfirmasjoner. - Det er Sosialhumanistene som står bak dette tilbudet. - Baptistmenigheten tilbyr konfirmasjon for ungdom som er kristne, ikke kristne, døpt eller udøpt.

Her får du hjelp til utforming og trykking av sanghefter, bordkort, menyer, takkekort etc.: Kortshop og her: Kortdesign Se regler for borddekning og hvordan brette servietter her: Firkløveren Lag invitasjoner online på Inviter.no send dem ut på epost eller SMS. Toastmaster-manualen finner du her. Her er tips til konfirmasjonsmenyen.

Til enhver konfirmasjonsfest hører det konfirmasjonstaler og konfirmasjonssanger.
Gode minner fra oppvekst og barndom gjenoppleves og deles på høytidlig vis.
Se våre annonsører for ferdigskrevne KONFIRMASJONSSANGER og KONFIRMASJONSTALER.